Cestovný zápisník
                       

marek sa tešī Marek sa teší ….na Argentínu, krajinu skvelého futbalu a tanga. Na ochutnávky vína z Argentíny, Chile a Nového Zealandu. Očakáva vel'a od Nového Zealandu kde vládne ešte panenská príroda… a tiež Népal skrz očami a úsmevom Buddhu. Buddha hovorí, že bolesť pochádza z nenasítenej vôle, takže ak odstránime vôlu, odstránime bolesť. Asi preto majú Buddhisti ten kl'ud v tvári. Budeme vedl'a nich vyzerať trochu zmätene.

gaëlle má rada… Indiu už veľmi dávno, filmy z bollywoodu, ich musiku a kuchyňu. Možno trochu povrchné ako dôvod, ale v našom buržoaznom živote oxidentálcov to celkom stačí. Myslím, že budem z toho trochu « vedle jak ta jedle » po niekol'kych dňoch v krajine. Je treba sa preniesť nad to, že mestá v Indii sú vel'mi zal'udnené, znečistené a tiež s vysokím stupňom vlhkosti vzduchu.Silný risk je, že táto krajina z celej cesty ma najviac poznamená. Asi tiež Népal! Argentína - zem nekonečnosti…Nový Zealand...Ekuádor...

Femme équatorienne

Odchádzame na cestu okolo sveta počas 180 dnī, zhruba 6 mesiacov, takže sa dá povedať že nezostaneme veľmi dlho v rôzdielnych krajinách, okrem Argentíny, Nového Zealandu, Indie a Népalu. Australia, Chile a Singapur sū len cestovnē križovatky, ktorē boli vybranē cestovkou, ale samozrejme to je prīležitosť vidieť niečo novē. Svet je veľký a veľa zaujimavý štatov by to chcelo navštiviť, lenže je treba vedieť si vybrať. Preto upredňosňujeme vzdialenē krajiny. Sahara a Afrika je buduci cestovný darček od matky zeme.

New Delhi